Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?

publicēts: 2014-03-25

Antra Freimane, Mārupes pamatskolas skolotāja

 

Skolēniem ne īpaši padodas un patīk mācīties reizrēķinu, tāpēc tas apgrūtina uzdevumu risināšanu.
Tad nu centos izdomāt un piedāvāt interesantāku reizrēķina apguves formu – kā spēli, kura prasa aktīvu pašu skolēnu iesaistīšanos un līdzdalību, izmantojot dažādus IKT rīkus, jo mūsdienu skolēni nav iedomājami bez IKT izmantošanas.
Izmantojot piedāvāto materiālu skolēni reizrēķinu var mācīties stundā - visi kopā, bet var arī lejuplādēt katrs savā datorā un mācīties, nostiprinot savas zināšanas, arī mājās.
Materiālu ieteicams sākt izmantot 2.klasē, sākot apgūt reizināšanas tabulu.

 

Materiāls sastāv no vairākām daļām:


1.    Ms PowerPoint prezentācija (arī ActivInspire darbalapas) „Mācies kopā ar pelēnu!” paredzēta reizināšanas tabulas apguvei un nostiprināšanai.


2.    Ms PowerPoint prezentācijas „Reizināšana ar 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)” paredzētas reizināšanas tabulas apguves paškontrolei un nostiprināšanai.


3.    MsWord dokuments (uz leju krītošais saraksts) „Reizināšanas tabula” veidots kā materiāls paškontrolei un pārbaudei. Tas ir iekļauts materiālā „Mācies kopā ar pelēnu” (ActivInspire darbalapās), bet var izmantot arī atsevišķi.


4.    Jautājumi ActivExpression balsošanas ierīcēm paredzēti reizināšanas tabulas apguves individuālai pārbaudei.

 

5.    MsWord dokuments „Mans kabatas reizrēķins” – katrs skolēns veido savu reizināšanas tabulu kā grāmatiņu.


6.    ActivInspire darbalapas „Reizināšana uz pirkstiem” paredzētas, lai iepazīstinātu skolēnus ar alternatīviem reizināšanas paņēmieniem.


7.    MsWord dokuments  „Bingo” – reizināšanas tabulas apguves paškontrolei un pārbaudei.


8.    MsWord dokuments (arī ActivInspire darbalapas) „Loto” – reizināšanas tabulas paškontrolei un nostiprināšanai.

 

Sākam ar „Mācies kopā ar pelēnu!”, kur pakāpeniski tiek apgūta reizināšanas tabula. Pēc katra stabiņa apgūšanas skolēni savas zināšanas var pārbaudīt ar MS Word dokumentu „Uz leju krītošais saraksts” (katram piemēram ir doti vairāki iespējamie atbilžu varianti, skolēnam jāizvēlas pareizais).

 

 

 

Paralēli mājās skolēns var pilnveidot un nostiprināt savas zināšanas pildot PowerPoint prezentācijās reizināšanu ar attiecīgo skaitli. Dots reizināšanas piemērs un atbilžu varianti. Jāizvēlas pareizais. Ja rezultāts pareizs, parādās saulīte ar tekstu: „PAREIZI”, ja ir kļūda, tad domīgs cilvēciņš ar tekstu: „MĒĢINI VĒLREIZ”.

 

 

Ieteicams veidot grāmatiņu „Mans kabatas reizrēķins”, kuru macīšanās procesā izmanto, lai jebkurā brīdī varētu pārbaudīt savu domu pareizumu.

 

 

Reizrēķina iegaumēšanu veicinās arī dažādu spēļu spēlēšana: „Loto”, „Bingo” un testu pildīšana ar balsošanas ierīcēm. Mācīšanās procesā skolēniem tiek dota iespēja mainīt nepareizās atbildes. Šādā veidā panākot reizinājumu pakāpenisku iegaumēšanu. Ja izmanto jau kā ieskaites darbu, tad šo iespēju noņem.

Kad skolēni ir apguvuši reizināšanu līdz 5 (ieskaitot), tad var parādīt alternatīvu risināšanas paņēmienu uz pirkstiem. Daudziem skolēniem tas ļoti atvieglo mācīšanās procesu, ja problēmas sagādā atcerēties lielāku skaitļu reizinājumus.

 

 

Tā kā man šogad ir 4.klase, tad pilnībā šo materiālu pati varēšu izmēģināt pēc diviem gadiem. Daļu izmantoju jau šogad un jāsecina, ka skolēniem patika. Daudzi izmanto piedāvāto iespēju reizināt uz pirkstiem. Ar balsošanas ierīcēm pildījām testu „Reizināšana”, kurā ir 64 reizināšanas piemēri. Visi pildīja ar lielu aizrautību, katrs savā tempā. Tika galā visi. Biju priecīga un pozitīvi pārsteigta par to, ka reizrēķinu zina visi, jo ikdienā šķita, ka dažam tas sagādā grūtības. Ar lielu aizrautību skolēni izspēlēja „Loto” pie interaktīvās tāfeles, spriežot, kāds zīmējums katrā gadījumā izveidosies.

 

 

 

4.klases skolēni pilda reizināšanas testu ar 64 piemēriem un izmanto arī pirkstus, lai sareizinātu lielākus skaitļus.

Materiālu izmanto arī kolēģes, kuras māca 2.klases un 3.klases.

 

 

2.b klases skolēni pilda reizināšanas testu.

 

 

Materiālus var lejuplādēt www.activboard.lv (ActivInspire darbalapas un jautājumi ActivExpression balsošanas ierīcēm):

, pārējos materiālus var lejuplādēt šeit:

https://www.dropbox.com/sh/jjsw3fsgl8qgf6n/jy9Lb_8YGH

 

Ceru, ka piedāvātais materiāls ieinteresēs skolēnus un palīdzēs apgūt reizināšanas tabulu.Lasīt komentārus (0)
Iesaki citiem:

Bloga autori

Viktorija Vorobjova, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Anita Vēciņa, Izglītības uzņēmuma”Lielvārds” fizikas projektu atbildīgā redaktore Carnikavas pamatskolas fizikas skolotāja
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Antra Freimane, Mārupes pamatskolas skolotāja
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Evija Rozentāle, Rīgas Franču Liceja skolotāja
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Maija Katkovska, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Madara Pelnēna, Iespējamā misija, Cēsu 2. pamatskolas skolotāja
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
Mārtiņš Kālis, macibuvideo.lv
Mācību video
Māris Jansons, "Lielvārds IT" apmācību speciālists
Interaktīvās metodes
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
"Lielvārds IT" tehniskais atbalsts
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Atgriežoties skolā
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Andris Gribusts, "Lielvārds IT" vadītājs
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Datums

2014. gads
Augusts
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Maijs
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Marts
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Februāris
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Janvāris
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
2013. gads
Augusts
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Jūlijs
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Jūnijs
Interaktīvās metodes
Februāris
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
2012. gads
Decembris
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Novembris
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Septembris
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Mācību video
Augusts
Atgriežoties skolā
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
Jūlijs
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
Maijs
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Aprīlis
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Marts
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Atslēgas vārdi

Interaktīvā tāfele
izglītība
ActivInspire
inovācija
activboard
21. gadsimts
activexpression
apmaciba
skolotājs
skolēns