Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2

publicēts: 2014-05-09

Anita Vēciņa, Izglītības uzņēmuma”Lielvārds” fizikas projektu atbildīgā redaktore Carnikavas pamatskolas fizikas skolotāja

 

 

Vai jūsu skolēni visi kā viens māk izmērīt temperatūru, noteikt šķidruma tilpumu un ķermeņa masu? Vai visi (bet varbūt tikai daži) māk veikli pārveidot masas un tilpuma vienības? Vai jums jau ir izdevies iemācīt visiem skolēniem (bet varbūt tikai dažiem), kā fizikas aprēķinos izmanto fizikas formulas?


Šādas pārdomas man neliek mieru jau labu laiku, īpaši saistībā ar fizikas laboratorijas darbiem. Aprakstīšu situāciju no dzīves. 8. klase apgūst tematu „Siltums” un veic laboratorijas darbu, kurā pēta, cik ātri karsts ūdens atdziest kalorimetrā (termokrūzē) un kalorimetra iekšējā traukā (parastā krūzē), un zīmē ūdens atdzišanas grafikus (Gribuste M., Šilters E., Fizikas burtnīca, 80. lpp., Lielvārds). Šo darbu skolēniem piedāvāju tāpēc, ka 8. klases sākumā 1. temata 4. stundā skolēni nevis mērīja ūdens temperatūru, kas, manuprāt, ir ļoti garlaicīgi, bet gan pētīja „balonraķetes” (Bruņeniece A., Dudareva I., Astronomijas jautājumi fizikā pamatskolā, 1.3., Lielvārds). Līdz ar to nospriedu, ka pirms pētniecisko darbu veikšanas būtu lietderīgi noskaidrot, kādas skolēniem ir attiecības ar termometriem un to skalām. Stundā darbs ritēja raiti, visi (man tā šķita) cītīgi mērīja, pierakstīja mērījumus, mēģināja zīmēt grafikus. Un tad, stundas beigās, es nejauši pamanīju, ka dažiem skolēniem ir dīvaini aizpildītas tabulas, tabulu mērījumi nesakrīt ar grafikiem, un kļuva skaidrs, ka daži vienkārši meistarīgi imitē darbošanos un noraksta. Tas, protams, nav nekas jauns, bet kaut kā šī problēma jārisina.

 

Kā kontrolēt katra skolēna paveikto soli, kā uzreiz palīdzēt šiem „aktiermākslas” meistariem, kā uzzināt, kurš ko nesaprot vai neprot? Un kādā veidā sagatavot nākamos laboratorijas darbus, kuros jau būs jāaprēķina siltuma daudzums, ja ir skaidrs, ka daži skolēni neprot izmērīt temperatūru.

 

Interesants risinājums šai problēmai man likās izglītības uzņēmuma „Lielvārds” kolēģu ierosinājums laboratorijas darbu veikšanā iesaistīt ActivExpresion2 balsošanas pultis. To tad arī izmēģināju 4. temata 6. stundā „Ūdens sasilšana un atdzišana” (DZM programma). Es sagatavoju darblapu interaktīvajai tāfelei un skolēna darba lapu (laboratorijas darba protokola sagatavi). Katru mērījumu, kas skolēniem jāveic, izveidoju kā jautājumu „Jautājumu pārvaldniekā”. Arī skolēnu darba lapas tabulā norādīju jautājumu numuru, lai ir skaidrs, kurš mērījums jau ir veikts un nosūtīts. Tātad stundas sākumā katram skolēnam izdalīju ActivExpresion2 pultis, skolēni strādāja pāros, laboratorijas darbā pakāpeniski mērīja karstā un aukstā ūdens masu un temperatūru, un mērījuma rezultātus ierakstīja gan protokolā, gan nosūtīja ar pulti.

 

Ar interesi gaidīju, kas notiks. Un notika – pēc nepilnas minūtes parādījās pirmais rezultāts – aukstā ūdens masa 3 kg, lai gan nevienam uz galda trīslitru burka ar ūdeni nebija redzama. Šajā brīdī skolēnu darbošanos pārtraucu un mēs pārrunājām saistību starp ūdens tilpumu un masu. Tas novērsa to, ka visa klase jau pirmo mērījumu veiktu kļūdaini, kas radītu nepareizu rezultātu.

 

Īpaši efektīva bija sekošana katra skolēna darba tempam, uzmetot acis datora ekrānā esošajām atbilžu laika joslām vai arī pārskatot katra skolēna „digitālo protokolu” – atsūtītās atbildes. Jebkurā brīdī man bija skaidrs, ko dara katrs skolēns. Ja mērījumi bija veikti, bet rezultāts vēl nebija nosūtīts, tad katram skolēnam pajautāju, kas viņam tieši nav skaidrs un palīdzēju uzreiz. Ja pirmais atsūtītais rezultāts ir kļūdains, tad šī kļūda uzreiz ir arī citiem skolēniem, darbs ir jāpārtrauc un skolēniem ir jāpalīdz uzreiz.

 

 

Kādi ir secinājumi?

 

Vienas mācību stundas laikā ieguvu tik daudz informācijas un atklāsmes, cik visā iepriekšējā mācību pusgadā kopā. Uzzināju precīzi katra skolēna prasmes un problēmas. Uzzināju, ka visai klasei kopumā tilpuma mērvienību pārveidošana ir pamatīgs šķērslis laboratorijas darbu veikšanā.

 

Pārliecinājos, ka, laboratorijas darbu veicot kopā ar ActivExpresion2, neviens nevar izvairīties no darbošanās, arī norakstīšana samazinās, jo ikviens ir aizņemts ar mērījumiem, protokolu un pulti. Manas bažas par to, ka pultīs ielīs ūdens, neapstiprinājās. Vērojot skolēnus, secināju, ka pultis viņus disciplinē un mobilizē, jo skolotājs vienlaicīgi kontrolē visu – stāvokli klasē, skolēnu sadarbību un mērījumus.

 

Diemžēl mans nākamajai stundai sagatavotais pētnieciskais laboratorijas darbs bija pamatīgi jāpārstrādā atbilstoši klases reālajai situācijai. Pētnieciskajā darbā, izmantojot atdoto un saņemto siltuma daudzumu, jānosaka, no kādas vielas izgatavots klucītis. Darbu pārveidoju tā, lai tas vairāk būtu vairāk fokusēts uz siltumprocesu analīzi, tāpēc ūdens un klucīša masu noteicām kopīgi visa klase, lai šie kļūdainie mērījumi neizbojā visu pētniecības prieku. Arī šo darbu veicām ar ActivExpresion2, un pēc stundas ikviens skolēns ļoti aktīvi uzstāja, lai izanalizē tieši viņa „digitālo protokolu”.

 

Arī man ir ļoti parocīgi šos balsošanas rezultātā iegūtos „digitālos protokolus” glabāt un pārskatīt datorā klases mapē.

 

Darblapas datne ar jautājumiem lejupielādējama šeit - http://activboard.lv/lv/digitalie-resursi-new/641/
Lasīt komentārus (0)
Iesaki citiem:

Bloga autori

Viktorija Vorobjova, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Anita Vēciņa, Izglītības uzņēmuma”Lielvārds” fizikas projektu atbildīgā redaktore Carnikavas pamatskolas fizikas skolotāja
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Antra Freimane, Mārupes pamatskolas skolotāja
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Evija Rozentāle, Rīgas Franču Liceja skolotāja
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Maija Katkovska, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Madara Pelnēna, Iespējamā misija, Cēsu 2. pamatskolas skolotāja
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
Mārtiņš Kālis, macibuvideo.lv
Mācību video
Māris Jansons, "Lielvārds IT" apmācību speciālists
Interaktīvās metodes
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
"Lielvārds IT" tehniskais atbalsts
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Atgriežoties skolā
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Andris Gribusts, "Lielvārds IT" vadītājs
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Datums

2014. gads
Augusts
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Maijs
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Marts
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Februāris
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Janvāris
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
2013. gads
Augusts
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Jūlijs
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Jūnijs
Interaktīvās metodes
Februāris
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
2012. gads
Decembris
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Novembris
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Septembris
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Mācību video
Augusts
Atgriežoties skolā
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
Jūlijs
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
Maijs
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Aprīlis
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Marts
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Atslēgas vārdi

Interaktīvā tāfele
izglītība
ActivInspire
inovācija
activboard
21. gadsimts
activexpression
apmaciba
skolotājs
skolēns