Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei

publicēts: 2014-08-19

Viktorija Vorobjova, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Mūsdienu straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā skolotājam, kurš gatavo jauno paaudzi dzīvei nākotnē, ir jāizmanto visi iespējamie resursi, lai sniegtu skolēnam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Mana darba pieredze liecina, ka tehnoloģijas ir viens no izdevīgākajiem resursiem izglītības mērķu sasniegšanā.     

 

2010. gada augustā iesaistījos Latviešu valodas aģentūras īstenotajā ESF projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”, kura ietvaros aprobēju digitālos mācību resursus „Latviešu valoda 7.-9. klasei”. Mācību materiālu aprobācijas procesā projekta uzdevumu realizācijai man bija iespēja izmantot nepieciešamās izglītības tehnoloģijas: interaktīvo tāfeli, datu kameru, balsošanas ierīču ActivExpression komplektu.

 

Tas veicināja jaunu un mūsdienīgu mācīšanas metožu un paņēmienu ieviešanu manā ikdienas darbībā. Pēc projekta notika manas darba vietas modernizācija. Tehnoloģijas pavēra man plašas iespējas. Interaktīvo tāfeli izmantoju katru dienu, katrā mācību stundā, jo tā pilnībā aizstāja krīta tāfeli. Ikdienas darbā sāku aktīvi izmantot interneta informatīvos resursus, vārdnīcas. Izmantojot balsošanas ierīces, spēju ātri iegūt atgriezenisko saiti. Mani skolēni atzina, ka ar tehnoloģiju starpniecību latviešu valodas apguve kļuva daudz aizraujošāka.

 


 

2012. gada nogalē piedalījos LVA darba grupā, kura izstrādāja interaktīvu formatīvās vērtēšanas pārbaudes darbu uzdevumu komplektu (latviešu valodā pamatizglītībā 7.-9. Klasei pae tematiem „Vārds”, „Teikums”, „Teksts) ActivInspire programmatūrā. Uzdevumu komplekts pieejams http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pamatskolai#tab2. Izstrādātos uzdevumus izmantoju ļoti daudzveidīgi. Dažreiz pildām uzdevumus frontāli un kopīgi apspriežam atbildes, citreiz skolēni pilda uzdevumus un saņem vērtējumu „i” vai „ni”. Uzdevumus par atsevišķām tēmām, piemēram, „Divdabja teiciens”, „Savrupinājumi” u. c. iekļāvu „lielajos” pārbaudes darbos.

 

Mani skolēni iepriekš jau bija strādājuši ar ActivExpression balsošanas pultīm, tomēr ActivExpression2 kļuva skolēniem par īstu pārbaudījumu. Viņiem ļoti nepatika, ka nav iespējas noskatīties pareizo atbildi no kaimiņa, jo katram uz ekrānā bija redzams savs uzdevums. Skolēni saprata, ka tagad, rakstot tekstus, tiks ņemta vērā arī pareizrakstība (garumzīmes un mīkstinājuma zīmes).  Savukārt ActivExpression2 ļoti patika talantīgiem skolēniem un skolēniem ar vājām zināšanām, jo deva iespēju strādāt savā tempā.

 

 

Strādāju skolā, kurā tiek īstenota mazākumtautību izglītības programma, un nebiju pārliecināta, ka uzdevumus varēšu izmantot ikdienas darbā, tomēr skolēni lieliski tika galā ar uzdevumu izpildi. Šī uzdevumu krājuma izmantošanā ir vairāki pozitīvie aspekti:

 

  • skolotājs var ātri izlabot skolēnu darbus;
  • skolotājs redz, ko īsti skolēns nezina;
  • uzdevumu izmantošana taupa resursus (papīrs, tinte);
  • uzdevumi ir secīgi sakārtoti līmeņos;
  • skolēni strādā individuāli, izvēloties sev piemērotu tempu.

 

 

Katrs skolotājs pats izvēlas sava darba formas un metodes, pats atlasa līdzekļus mācību satura apguvei. Tomēr mana darba pieredze apstiprina, ka tehnoloģijas ir priekšrocība, kas ir jāizmanto!  Lasīt komentārus (0)
Iesaki citiem:

Bloga autori

Viktorija Vorobjova, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Anita Vēciņa, Izglītības uzņēmuma”Lielvārds” fizikas projektu atbildīgā redaktore Carnikavas pamatskolas fizikas skolotāja
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Antra Freimane, Mārupes pamatskolas skolotāja
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Evija Rozentāle, Rīgas Franču Liceja skolotāja
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Maija Katkovska, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Madara Pelnēna, Iespējamā misija, Cēsu 2. pamatskolas skolotāja
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
Mārtiņš Kālis, macibuvideo.lv
Mācību video
Māris Jansons, "Lielvārds IT" apmācību speciālists
Interaktīvās metodes
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
"Lielvārds IT" tehniskais atbalsts
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Atgriežoties skolā
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Andris Gribusts, "Lielvārds IT" vadītājs
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Datums

2014. gads
Augusts
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Maijs
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Marts
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Februāris
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Janvāris
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
2013. gads
Augusts
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Jūlijs
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Jūnijs
Interaktīvās metodes
Februāris
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
2012. gads
Decembris
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Novembris
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Septembris
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Mācību video
Augusts
Atgriežoties skolā
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
Jūlijs
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
Maijs
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Aprīlis
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Marts
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Atslēgas vārdi

Interaktīvā tāfele
izglītība
ActivInspire
inovācija
activboard
21. gadsimts
activexpression
apmaciba
skolotājs
skolēns