Mana pieredze

Šobrīd vairāk nekā 1500 klases Latvijā ir aprīkotas ar Promethean interaktīvajiem mācību rīkiem, un mēs ar lepnumu varam teikt, ka Latvija ir viena no inovatīvākajām interaktīvo tehnoloģiju izmantotājām izglītības jomā Eiropā. Šajā diskā esam apkopojuši desmit pieredzes stāstus, kā skolotāji dažādās Latvijas skolās izmanto interaktīvo tāfeli, programmu ActivInspire un citas interaktīvās tehnoloģijas. Esam pārliecināti, ka šie stāsti iedvesmos jūs radošam un mūsdienīgam mācību procesam.

Paldies visiem skolotājiem, skolēniem un skolu vadītājiem, kas laipni piekrita dalīties pieredzē un atbalstīja mūs diskā iekļauto sižetu veidošanā.

Šie desmit pieredzes stāsti lai kļūst par sākumu plašākai sērijai par efektīvu interaktīvo tehnoloģiju izmantošanu Latvijas skolās. Ja esat ar mieru citiem pastāstīt savu vai skolas pieredzi, rakstiet par to interneta vietnē sūtiet ziņu uz e-pastu mana.pieredze@activboard.lv.

Mana pieredze - Lielvārdes pamatskola

Lielvārdes pamatskolas matemātikas skolotājs Māris Roga izmanto galvenokārt paša veidotos uzdevumus interaktīvajai tāfelei. Viņš ir pārliecināts, ka tas ir pa spēkam katram skolotājam, nepieciešamas tikai elementāras iemaņas darbā ar datoru. Savukārt latviešu valodas skolotājas Santas Mežvēveres stundās skolēni ne tikai pilda uzdevumus uz interaktīvās tāfeles, bet arī skatās fragmentus no teātra izrādēm un klausās mūziku.

Mana pieredze - Lielvārdes vidusskola

Lielvārdes vidusskolas fizikas skolotāja Maira Gribuste interaktīvo tāfeli un programmu ActivInspire izmanto, lai sagatavotu stundu plānus un izveidotu darblapas. Savukārt bioloģijas skolotāja Daiga Brante mācību vielas ilustrēšanai izmanto gan dokumentu kameru, gan internetā atrastus video, ko uz interaktīvās tāfeles ērti var apskatīti visa klase.

Mana pieredze - Daugavpils 3. vidusskola

Daugavpils 3. vidusskolas skolotāja Nora Kokiņa aprobē Latviešu valodas aģentūras sagatavotos uzdevumus, izmantojot interaktīvo klasi Ð interaktīvo tāfeli, jautājumu un atbilžu sistēmas un datu kameru. Skolotājai patīk veidot uzdevumus arī pašai.

Mana pieredze - Daugavpils 12. vidusskola. Meistarklases

Lai veicinātu moderno tehnoloģiju izmantošanu skolās, Daugavpilī tiek rīkotas meistarklases skolotājiem. Katru mēnesi viena Daugavpils skola piedāvā savu pieredzi četros priekšmetos - matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā. Meistarklases guvušas lielu atsaucību, tās apmeklē arī skolotāji, kuru rīcībā vēl nav interaktīvo mācību līdzekļu.

Mana pieredze - Dobeles Valsts ģimnāzija. Iespējamā misija

Dobeles Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Gata Narvaiša klasē nav interaktīvās tāfeles, taču viņš stundās izmanto programmu ActivInspire, jautājumu un atbilžu sistēmu un bezvadu tāfelīti. Gatis ir ÒIespējamās misijasÓ skolotājs un uzskata, ka tehnoloģijas un ar tām saistītās modernās mācību metodes ir viens no papildu stimuliem jauniem cilvēkiem kļūt par skolotājiem.

Mana pieredze - Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotāja Liene Juhņevska veido latviešu valodas darba lapas interaktīvajai tāfelei. Tās tiek aprobētas skolās ar krievu mācību valodu. Latviešu valodas skolotāja Ingūna Hitrova atzīst, ka kolēģes radītie uzdevumi stundās gūst lielu atzinību, jo veidoti, izmantojot modernus tekstus un ņemot vērā skolēnu intereses.

Mana pieredze - Smiltenes ģimnāzija

Smiltenes ģimnāzijā programmu ActivInspire izmanto matemātikas, fizikas un ekonomikas stundās. Matemātikas skolotāja Inguna Kondratjeva kā vienu no programmas un interaktīvās tāfeles priekšrocībām min vizualizācijas iespējas, kas daudzas matemātikas tēmas padara vieglāk uztveramas. Projektu nedēļā uzdevumus interaktīvajai tāfelei veidojuši arī paši skolēni.

Mana pieredze - Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Liene Batņa ir atradusi interaktīvās tāfeles izmantojuma iespējas solfedžo stundās. Mācību saturs nemainās, bet kvalitāte un bērnu interese par priekšmetu ir palielinājusies. Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem skolotāja atzīmē iespēju parādīt skolēniem koncertierakstu fragmentus.

Mana pieredze - ActivInspire

ActivInspire ir programma, kas paredzēta interaktīvu mācību materiālu veidošanai dažādiem mācību priekšmetiem. Ar ActivInspire veidotos materiālus visērtāk demonstrēt uz interaktīvās tāfeles. Strādājot ar interaktīvo tāfeli un programmu ActivInspire, skolotāji stundās var izmantot gan gatavus mācību materiālus, gan veidot paši savus. Valmieras pamatskolas direktors Artūrs Skrastiņš uzskata, ka interaktīvās tehnoloģijas ir rīks, kas ļauj mācību procesu padarīt interesantāku.

Mana pieredze - Rūjienas PII Vārpiņa

Rūjienas pirmskolas izglītības iestādē "Vārpiņa" piecgadīgie un sešgadīgie bērni ar interaktīvās tāfeles palīdzību apgūst matemātiku, latviešu valodu un dabaszinības. Pirmskolas skolotāja Una Leitlande atzīst – kopš nodarbībās tiek izmantota interaktīvā tāfele, bērni kļuvuši aktīvāki, atraisītāki.