Baiba Rampāne

Mēneša skolotāja Baiba Rampāne interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā darbā izmanto jau 5 gadus. Skolotāja vērtē, ka matemātikas mācību stundas ir kļuvušas interesantākas un skolēnu sekmes – labākas.
Lasīt vairāk..

Elita Voiciša

Pirms gada, uzsākot darbu ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām, Elita Voiciša bija skeptiska. Taču tagad Mēneša skolotāja apgalvo, ka savu darba dienu bez interaktīvās tāfeles vairs nevēlas pat iedomāties.
Lasīt vairāk..

Lauma Salmane

Mēneša skolotāja Lauma Salmane ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām strādā jau divus gadus – no brīža, kad viņas Rīgas Teikas vidusskolā uzstādīja Promethean interaktīvo tāfeli ActivBoard. Kā uzsver skolotāja, interaktīvās izglītības tehnoloģijas efektīvi pievērš skolēnu uzmanību, palīdzot apgūt aktuālo vielu un pilnībā mainījusi skolēnu attieksmi pret mācībām.
Lasīt vairāk..

Ingūna Helviga

Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotāja Ingūna Helviga ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām strādā jau sešus gadus un gatavo materiālus gan latviešu valodā un literatūrā, gan arī vācu valodā un matemātikā. Turklāt Mēneša skolotāja dalās savās zināšanās arī ar kolēģiem, gatavojot materiālus par interaktīvās tāfeles izmantošanu.
Lasīt vairāk..

Iveta Roziņa

Programmatūru ActivInspire Lizuma vidusskolas skolotāja Iveta Roziņa apguvusi pašmācības ceļā, pētot tās piedāvātās iespējas un mēģinot realizēt savas idejas un ieceres mācību materiālu sagatavošanā. Skolotāja uzsver – jāiet līdzi laikam, jo nemācam skolēnus pagātnei, tāpēc jāizmanto tehnoloģijas, kas aktuālas šobrīd.
Lasīt vairāk..

Līga Krūmiņa

Alūksnes novada skolotāja Līga Krūmiņa interaktīvās izglītības tehnoloģijas lieto vien nepilnu gadu, taču šajā laikā ne vien pilnībā apguvusi interaktīvo tāfeli un citus rīkus, bet arī iepazinusi citu valstu skolotāju pieredzi sociālajā vietnē www.prometheanplanet.com.
Lasīt vairāk..

Aija Ozoliņa

Programmatūra ActivInspire un interaktīvās tehnoloģijas ir Antūžu speciālās internātpamatskolas Aijas Ozoliņas sabiedrotie jau divu gadu garumā. Turklāt Mēneša skolotāja tās izmanto ne vien visās savās mācību stundās – matemātikā, informātikā, sociālajās zinībās – bet arī ārpusstundu pasākumos – piemēram, organizējot spēli “Vai gribi būt miljonārs?” matemātikas nedēļas ietvaros.
Lasīt vairāk..

Antra Freimane

Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotāja Antra Freimane ar interaktīvo tāfeli strādā tikai vienu gadu, taču skolotāja ir gatava dalīties ar savu pieredzi interaktīva mācību procesa vadīšanā.
Lasīt vairāk..

Nataļja Stepanova

Daugavpils 16. vidusskolas matemātikas skolotāja Nataļja Stepanova interaktīvās tehnoloģijas ikdienā izmanto apmēram 6 gadus un atzīst, ka ir uzlabojušies skolēnu mācību sasniegumi matemātikā, turklāt ir palielinājusies skolēnu motivācija apgūt matemātiku.
Lasīt vairāk..

Māris Roga

Skolotājs Māris Roga ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām darbojās jau vairāk nekā 6 gadus. Turklāt Māris ne tikai mērķtiecīgi plāno un veido savu mācību stundu saturu, bet arī ļoti daudz laika velta gan savas skolas skolotāju tālākizglītošanai, gan arī stāstot un mācot pedagogiem visā Latvijā – kā uzsākt darbu ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām un kā tās efektīvi izmantot savā ikdienas darbā.
Lasīt vairāk..

Evija Ozola

Mēneša skolotāja Evija Ozola ir matemātikas un informātikas skolotāja Laucienes pamatskolā, Talsu novadā. Laucienes pamatskola un skolotāji bija iesaistījušies projektā „Dabaszinātnes un matemātika”. Interaktīvās tehnoloģijas skolā ir jau vairāk kā divus gadus. Pusgada laikā skolotāja Evija apguva programmatūru ActivInspire un tagad darbojos brīvi, veidojot stundas, regulāri sekojot jaunumiem Promethean lapā un turpinot izglītoties.
Lasīt vairāk..

Gita Baltā

Promethean izglītības izcilības centra - Valmieras sākumskolas skolotāja Gita Baltā. Skolotājā ar programmatūru ActivInspire un interaktīvajām tehnoloģijām dien dienā strādā jau 2 gadus, kā arī aktīvi iesaistās savas pieredzes nodošanā kolēģiem. Jau otro gadu skolotāja Gita vadīja savu darbnīcu sākumskolas skolotāju konferencē "Iespēju tilts".
Lasīt vairāk..

 

Saistītie dokumenti