Gita Baltā

Promethean izglītības izcilības centra - Valmieras sākumskolas skolotāja Gita Baltā. Skolotājā ar programmatūru ActivInspire un interaktīvajām tehnoloģijām dien dienā strādā jau 2 gadus, kā arī aktīvi iesaistās savas pieredzes nodošanā kolēģiem. Jau otro gadu skolotāja Gita vadīja savu darbnīcu sākumskolas skolotāju konferencē "Iespēju tilts".

Mācību priekšemts, kuriem gatavots materiāls.

 

Materiāli gatavoti 1. klasei matemātikā latviešu valodā un 4. klasi matemātikā, dabas zinībās.

 

Cik ilgi jau savā darbā izmantojat interaktīvās izglītības tehnoloģijas?

Interaktīvās tehnoloģijas darbā izmantoju otro gadu.

 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, izmantojot interaktīvās tehnoloģijas savā ikdienā?


Iespēja dažādot stundas, padarot tās interesantākas un mūsdienīgākas gan skolēniem, gan sev pašai. Vieglāk noturēt skolēnu uzmanību stundās, uzskatāmi demonstrēt, izskaidrot dažādus jautājumus.

 

 

Kā interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācību procesu?


Attieksme pret mācību procesu – pozitīvāka. Skolēni ātri pieņēmuši jaunās iespējas. IT izmantošana tos vairs īpaši nepārsteidz. Jo mazāks skolēns, jo lielāka interese.

 

 

Jūsu ieteikums kolēģiem, kuri tikai tagad sāk izmantot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā.


Kolēģiem novēlu:

  • rast laiku, lai apgūtu un pilnveidotu savas iemaņas darbā ar IT.
  • radot un meklējot jaunus materiālus savstarpēji dalīties un sadarboties,
  • izvērtēt , meklēt un atrast optimālāko, efektīvāko IT pielietojumu savās stundās -  nepārspīlējot, neaizmirstot par dzīvo vārdu, praktisko darbošanos un cilvēcisko kontaktu!
  • Darbalapas
  • Mācību darba sasniegumu vērtēšanai

Augu uzbūve un vairošanās

Autori: Gita Baltā

Dabaszinības 4. klasei. Darbalapā ir uzdevumi par augu uzbūvi un vairošanos

3

Daudzciparu skaitļi

Autori: Gita Baltā

Matemātika 4. klasei. Darbalapā ir uzdevums, kurš skolēni saliek skolotāja vai klasesbiedra diktētos daudzciparu skaitļus.

2

Matemātika 1. klasei. Izklaidei un pašpārbaudei

Autori: Gita Baltā

Darbalapā ir uzdevumi skolēnu pašpārbaudei un darbību veikšanai no 1 līdz 5.

2

Zilbju paklājs

Autori: Gita Baltā

Darblapā ir uzdevumi Latviešu valodā 1. klasei. Skolēniem ar nelielām lasītprasmes iemaņām.

2

Sacensību rezultātu uzskaite

Autori: Gita Baltā

Darblapā ir aktivitāte, kuru var izmantot kā punktu uzskaiti grupu darbā, individuālās sacensībās. Par pareizu atbildi dalībnieka vai komandas koks papildinās ar lapiņu.