Evija Ozola

Mēneša skolotāja Evija Ozola ir matemātikas un informātikas skolotāja Laucienes pamatskolā, Talsu novadā. Laucienes pamatskola un skolotāji bija iesaistījušies projektā „Dabaszinātnes un matemātika”. Interaktīvās tehnoloģijas skolā ir jau vairāk kā divus gadus. Pusgada laikā skolotāja Evija apguva programmatūru ActivInspire un tagad darbojos brīvi, veidojot stundas, regulāri sekojot jaunumiem Promethean lapā un turpinot izglītoties.

Skolotāja Evija ļoti daudz palīdz kolēģiem, aktīvi mācot darboties ar programmatūru un veidot savas interaktīvās stundas.
Skolotāji tiekas vienreiz nedēļa, kad skolā stundas beigušās, skolēni jau mājās un tad izmanto savu brīvo laiku, jaunu zināšanu apguvei. Kā saka Evija, tad skolotāji ir ļoti atsaucīgi un radoši, cenšas un veido interesantas mācību stundas, dalās pieredzē un iedrošina viens otru.

 

Šie mācību materiāli ir veidoti matemātikai, krievu valodai, lasīšanai 4. klasē un mūzikai.

 

Cik ilgi jau savā darbā izmantojat interaktīvās izglītības tehnoloģijas?


2 gadus

 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, izmantojot interaktīvās tehnoloģijas savā ikdienā?


Ikdienā ir uzlabots metodiskais materiāls, ir daudz vienkāršāk vizualizēt un parādīt apgūstamo vielu, kas citkārt paliek abstrakta un teorētiska.

Ikdienā bieži izmantoju arī citu valstu pedagogu piedāvātos IT materiālus, kas dod iespēju dažādot mācību procesu, iepazīties ar citu valstu metodēm mācību materiālu izveidošanā.

 

 

Kā interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācību procesu?


Skolēnu attieksme pret mācību procesu ir mainījusies pozitīvā virzienā. Skolēni atzīst, ka viņiem ir svarīgi, kā tiek atspoguļota mācību viela. Ar IT materiāliem tā ir vieglāk un saprotamāk uztverama.  Inovatīvs skolotājs skolēniem ir daudz tuvāks. Mūsdienu paaudze ir tehnoloģiju paaudze, tādēļ pedagogiem skolā ir jāmainās un jāpielāgojas.

 

 

Jūsu ieteikums kolēģiem, kuri tikai tagad sāk izmantot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā.


Pirmkārt- uzdrošināties un nebaidīties! Lai sevi pilnveidotu, vienmēr ir jāiegulda darbs, bet gandarījums pēc tam ir divkāršs. Nebaidieties lūgt palīdzību ne tikai saviem kolēģiem, bet dažkārt arī saviem skolēniem. Skolēni IT jautājumos ir zinoši, tādēļ klasē vienmēr būs kāds, kas jums palīdzēs. Grūtākais ir sākt, bet pēc tam, kā teicis L. Leonidovs „Ja patīk, uzskatiet, ka ir izdevies!”

 

"Ja neesat guvis panākumus uzreiz, mēģiniet vēl un vēlreiz. Bet pēc tam nomierinieties un baudiet dzīvi"

/V.K. Fīlds/

  • Darbalapas
  • Mācību darba sasniegumu vērtēšanai

Krievu valoda 6. klasei. Burti ч un щ

Autori: Evija Ozola

Interaktīvais materiāls krievu valodā par burtiem ч un щ. Datnē ir 13 darblapas ar dažādiem interaktīviem uzdevumiem.

8

Matemātika 7. klasei. Vienādsānu trijstūra īpašības

Autori: Evija Ozola

Mācību materiāls par trijstūra īpašībām. Datne sastāv no 5 darblapām.

4

Pasaules apceļošana. Lasīšana 4. klasei

Autori: Evija Ozola

Interaktīvie uzdevumi Lasīšanā 4. klasei par pasaules apceļošanu. Materiāls sastāv no 13 interaktīvām darblapām.
Materiāls sagatavots izmantojot mācību grāmatu Latviešu valoda 4. klasei "Ar gudru ziņu"  M.Rune, I. Irbe, V.Štāle, S. Šķimele, RaKa 2006

6

V.A. Mocarta opera

Autori: Evija Ozola

10 interaktīvas darblapas mūzikā par  V. A. Mocarta operu "Burvju flauta"
Materiāls veidots izmantojot I. Grauzdiņas, I. Vasmaņa mācību grāmatu un darba burtnīcu "Mūzika 6. klasei"