Māris Roga

Skolotājs Māris Roga ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām darbojās jau vairāk nekā 6 gadus. Turklāt Māris ne tikai mērķtiecīgi plāno un veido savu mācību stundu saturu, bet arī ļoti daudz laika velta gan savas skolas skolotāju tālākizglītošanai, gan arī stāstot un mācot pedagogiem visā Latvijā – kā uzsākt darbu ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām un kā tās efektīvi izmantot savā ikdienas darbā.

Māris stāsta: "Mana pieredze skolotāju apmācībā aizsākās 1999. gadā, kad LIIS projekta ietvaros pēc 72 stundu programmas apmācīju 36 savas skolas un daudzus apkārtējo skolu skolotājus. Tā šis process dažādos projektos turpinās līdz pat šim brīdim. 2011./2012.mācību gadā veicu pedagogu apmācību ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros - Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu sagatavošanai.

 

Arī Lielvārdes pamatskola mērķtiecīgi, soli pa solim jau 6 gadus modernizē mācību telpas gan veicot mācību telpu remontu, gan aprīkojot tās ar mūsdienīgām interaktīvām izglītības tehnoloģijām. Turklāt skolotāji savā ikdienas darbā joprojām pilnvērtīgi izmanto vienu no pirmajām ActivBoard interaktīvajām tāfelēm Latvijā, kas Lielvārdes pamatskolā tika uzstādīta pirms 6 gadiem.

 

“Galvā jau „rūgst” jaunas idejas nākamajam mācību gadam," tā Māris Roga.

 

 

Cik ilgi savā darbā izmantojat interaktīvās izglītības tehnoloģijas?


Interaktīvo tāfeli jau 6 gadus.

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, izmantojot interaktīvās tehnoloģijas savā ikdienā?


Jaunu ideju ģenerēšana, saglabāšana un realizēšana tās vizualizējot.

 

Kā interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācību procesu?


Šobrīd pozitīvi. Interese par visu jauno skolēnos vienmēr izraisa patiesu degsmi, taču, lai to noturētu un pārvērstu reālā rezultātā nepieciešami skaidri mērķi - ko gribam sasniegt, resursi, ar dzīves un darba vides apstākļiem apmierināti skolotāji, bērni, kā arī bērna attīstībā ieinteresēti vecāki.

 

Jūsu ieteikums kolēģiem, kuri tikai tagad sāk izmantot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā.


Pēc neveiksmēm noteikti būs veiksme.

  • Darbalapas

Fizika 8. klasei. Dabas parādību daudzveidība

Autori: Māris Roga, Lielvārdes pamatskola

Fizika 8. klasei. Dabas parādību daudzveidība. Resursā 2 darba lapas

3

Fizika 8. klasei. Kā fiziķi saprotas savā starpā

Autori: Māris Roga, Lielvārdes pamatskola

Fizika 8. klasei. Kā fiziķi saprotas savā starpā. Resursā ir 4 darba lapas.

5

Fizika 8. klasei. Vielas stāvokļa maiņa

Autori: Māris Roga, Lielvārdes pamatskola

Fizika 8. klasei. Vielas stāvokļa maiņa. Resursā ir 5 darba lapas

5

Fizika 9. klasei. Ķermeņa spiediens uz virsmu

Autori: Māris Roga, Lielvārdes pamatskola

Fizika 9. klasei. Ķermeņa spiediens uz virsmu. Resursā ir 7 darba lapas.

5

4. klase Matemātika. Ģeometriskās figūras

Autori: Māris Roga, Lielvārdes pamatskola

Darba lapas sākumskolai matemātikā. 7 interaktīvās darba lapas