Antra Freimane

Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotāja Antra Freimane ar interaktīvo tāfeli strādā tikai vienu gadu, taču skolotāja ir gatava dalīties ar savu pieredzi interaktīva mācību procesa vadīšanā.

Skolotājas pieredze darbā ar interaktīvo tāfeli aizsākās iepriekšējā darba vietā Naudītes pamatskolā, Dobeles novadā, kur esot iepazītas pirmās darbības ar skolotāja jauno rīku. Jau sākot veidot un strādāt ar vienkāršām, interaktīvām stundām, skolotāju aizrāva skolēnu liela interese un aizrautība mācību stundās un arī sasniegumi, kas uzlabojās.

 

Skolotāja īpaši uzsver interaktīvo mācību materiālu nozīmi darbā ar bērniem, kuriem svarīga ir vizuālā un audiālā uztvere, kas palīdz labāk apgūt mācību vielu.

 

Savos skolēnos skolotāja novēro, ka viņu mācību sasniegumi un rezultāti uzlabojas, kas arī ir lielākais gandarījums un motivācija veidot savas mācību stundas, kad bieži vien apgūstot kādu jaunu metodi paiet ilgāks laiks, lai sagatavotos.

 

Cik ilgi jau savā darbā izmantojat interaktīvās izglītības tehnoloģijas?


Mārupes pamatskolā man klasē tāfeli uzstādīja un es ar to strādāju no šī gada janvāra, bet pirms tam tāfele man klasē bija arī iepriekšējā darbavietā, kur es pie tās nostrādāju visu otro mācību pusgadu. Tā kā var teikt, ka vienu gadu.

 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, izmantojot interaktīvās tehnoloģijas savā ikdienā?


Tiek dažādots mācību process, skolēni darbojas ar lielāku interesi. Tiem skolēniem, kuriem ir dažāda veida mācīšanās traucējumi, mācību viela labāk paliek atmiņā, ja to uztver vizuāli un viņi paši darbojas pie tāfeles.

 

 

Kā interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācību procesu?


Skolēni ar lielu interesi gaida katru nākamo stundu, jo tāfele dod iespēju operatīvi izmantot gan intereneta resursus, gan vizualizēt teksta uzdevumus, gan ātri apskatīt priekšmetus, dzīvniekus un citas lietas, kuras skolēni nekad nav redzējuši. Skolēni grib mācīties!!!

 

Jūsu ieteikums kolēģiem, kuri tikai tagad sāk izmantot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā.


Darīt to droši, nebaidīties, jo tas padara stundas interesantākas un it kā spēlējoties apgūt zināšanas, īpaši sākumskolas klasēs. Lai veicas!

  • Darbalapas
  • Mācību darba sasniegumu vērtēšanai

Dabaszinības 3. klasei Zeme Saules sistēmā

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas skolotājas Antras Freimanes veidotais mācību materiāls dabas zinībās 3. klasei

4

Dzīvās būtnes un to pazīmes. Dabaszinības 3. klasei.

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotājas Antras Freimanes veidots mācību materiāls dabaszinībās 3.klasei. Dzīvās būtnes un to pazīmes - 14 stundas + 1 stunda pārbaudes darbs. Materiāls paredzēts darbam ar mācību komplektu ''Dabaszinības 3.klasei'' I.Vilks, R.Gribusta, S.Vilciņa, Lielvārds, 2007 (mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata)

10

Īpašības vārda nozīme apraksta veidošanā

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas skolotājas Antras Freimanes veidotais mācību materiāls 2. klasei

2

Latviešu valoda 3. klase Ārpusklases lasīšana Ceļojums grāmatu pasaulē 1. daļa

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas skolotājas Antras Freimanes veidotais mācību materiāls latviešu valodā 3. klasei

5

Latviešu valoda 3. klase Ārpusklases lasīšana Ceļojums grāmatu pasaulē 2. daļa

Autori: Anta Freimane

Mārupes pamatskolas skolotājas Antras Freimanes veidotais mācību materiāls latviešu valodā 3. klasei

5

Latviešu valoda 3. klase Teikums

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas skolotājas Antras Freimanes veidotais mācību materiāls latviešu valodā 3. klasei

3

Latviešu valoda 3. klase Valoda un sazināšanās

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas skolotājas Antras Freimanes veidotais mācību materiāls latviešu valodā 3. klasei

4

Matemātikai 3.klasei - Prasmju atkārtojums

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotājas Antras Freimanes interaktīvais materiāls 3. klases matemātikā

4

Latviešu valoda 3. klasei - Lietvārds

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotājas Antras Freimanes interaktīvais materiāls 3. klases latviešu valodā par tēmu "Lietvārds"

4

Latviešu valoda 3. klasei - Garauša eglīte

Autori: Antra Freimane

Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotājas Antra Freimanes veidots mācību materiāls Latviešu valodā 3. klasei.