Līga Krūmiņa

Alūksnes novada skolotāja Līga Krūmiņa interaktīvās izglītības tehnoloģijas lieto vien nepilnu gadu, taču šajā laikā ne vien pilnībā apguvusi interaktīvo tāfeli un citus rīkus, bet arī iepazinusi citu valstu skolotāju pieredzi sociālajā vietnē www.prometheanplanet.com.

Līga Krūmiņa piedalījusies arī Microsoft Partners in Learning konkursā “Inovatīvais skolotājs”  un pārstāvējusi Latviju Eiropas Partners in Learning Inovatīvo skolotāju forumā Lisabonā 2012.gada martā. Darba pamatā bija materiāli interaktīvajai tāfelei matemātikā 1. un 2.klasei. Turklāt savā pieredzē interaktīvo mācību materiālu veidošanā skolotāja dalās arī ar kolēģiem savā skolā un citos Latvijas novados. 

 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, izmantojot interaktīvās izglītības tehnoloģijas mācību procesā?

 

Mācību stundas kļuvušas aizraujošākas un interesantākas. Nepieciešamo  informāciju iespējams atlasīt vienkopus un  tas atvieglo darbu stundā.

 

Kā interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācību procesu? 

 

 

Skolēniem ir iespēja patstāvīgi atklāt jauno, strādājot katram pie sava datora vai kopā ar klasesbiedriem pie tāfeles vai “lielā datora”. Skolēni stundās darbojas aktīvāk un tajās valda pozitīva gaisotne. Skolēniem ar dažādiem uztveres tipiem (vizuāliķi, audiāli, kinestētiķi) sagatavotais materiāls mācību vielu ļauj atcerēties un uztvert labāk.

 

 

Jūsu ieteikums kolēģiem, kuri tikai tagad sāk izmantot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā 

 

Patiesi gribēt veidot savus materiālus un atvēlēt tam laiku. Nebaidīties jautāt padomu saviem kolēģiem.

  • Darbalapas

Matemātika 1. klasei - Skaitļi 1 - 5

Autori: Līga Krūmiņa

Alūksnes novada vidusskolas sākumskolas skolotājas Līgas Krūmiņas interaktīvais materiāls sākumskolai

5

Matemātika 1. klasei - "Draudzīgās" vienādības

Autori: Līga Krūmiņa

Alūksnes novada vidusskolas sākumskolas skolotājas Līgas Krūmiņas interaktīvais materiāls sākumskolai

5

Matemātika 1. klasei - litrs

Autori: Līga Krūmiņa

Alūksnes novada vidusskolas sākumskolas skolotājas Līgas Krūmiņas interaktīvais materiāls sākumskolai

5

Matemātika 2. klasei - mēri

Autori: Līga Krūmiņa

Alūksnes novada vidusskolas sākumskolas skolotājas Līgas Krūmiņas interaktīvais materiāls sākumskolai

5

Matemātika 2. klasei - reizināšana

Autori: Līga Krūmiņa

Alūksnes novada vidusskolas sākumskolas skolotājas Līgas Krūmiņas interaktīvais materiāls sākumskolai