Iveta Roziņa

Programmatūru ActivInspire Lizuma vidusskolas skolotāja Iveta Roziņa apguvusi pašmācības ceļā, pētot tās piedāvātās iespējas un mēģinot realizēt savas idejas un ieceres mācību materiālu sagatavošanā. Skolotāja uzsver – jāiet līdzi laikam, jo nemācam skolēnus pagātnei, tāpēc jāizmanto tehnoloģijas, kas aktuālas šobrīd.

Īpaši jāatzīmē ActivExpression balsošanas iekārtu veiksmīgais pielietojums mācību procesā – gan apgūtās vielas nostiprināšanai, gan arī atkārtošanai, paškontrolei un formatīvajai vērtēšanai. Skolēniem patīk balsošanas pultis un atbildēt pareizi taču vēlas ikviens! Turklāt Iveta Roziņa balsošanas iekārtas izmanto arī ļaujot skolēniem pašiem veidot testus un pēc tam tos prezentēt visiem klasesbiedriem.

 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, izmantojot interaktīvās tehnoloģijas savā ikdienā?


Vispirms, mums jāiet līdzi laikam – nemācam skolēnus pagātnei, tāpēc jāizmanto tās tehnoloģijas, kas aktuālas šobrīd. Tehnoloģijas piesaista skolēnu uzmanību un palīdz doto materiālu apgūt īsākā laikā. Izmantojot interaktīvos mācību materiālus skolēni var paši sekot līdzi savam zināšanu progresam un darboties katrs sev atbilstošā tempā.

 

 

Kā interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācību procesu?


Tagad skolēni paši jautā – vai par apgūstamo tēmu būs pārbaudes tests ar balsošanas pultīm un gaida – kad piedāvāšu kādu interaktīvo spēli, kas mācību procesu padara krietni interesantāku. Izmantojot interaktīvās izglītības tehnoloģijas mācību procesā, vairs nav jāuztraucas par nesekošanu līdzi vai nodarbošanos ar blakus lietām.

 

 

Jūsu ieteikums kolēģiem, kuri tikai tagad sāk izmantot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā!


Izmantojiet iespējas apgūt mācību materiālu veidošanu, jo visa pamatā ir paša skolotāja ieinteresētība un vēlme apgūt ko jaunu, lai padarītu mācību procesu interesantāku un aizraujošāku.

  • Darbalapas

Četrstūri. Matemātika 8. klasei.

Autori: Iveta Roziņa, Lizuma vidusskola

Materiāls sastāv no 23 darblapām un tas ir paredzēts, lai interaktīvā veidā skolēniem būtu iespēja patstāvīgi vai klasē atkārtot un nostiprināt pamatzināšanas par četrstūru veidiem un īpašībām.

5

Kvadrātvienādojumi. Matemātika 8. klasei.

Autori: Iveta Roziņa, Lizuma vidusskola

Materiāls sastāv no 12 darblapām, kuras satur uzdevumus par kvadrātvienādojumiem un to īpašībām.

3

Pitagora teorēmas lietošana. Matemātika 8. klasei.

Autori: Iveta Roziņa, Lizuma vidusskola

Materiāls sastāv no 19 darblapām, kuras satur uzdevumus par Pitagora teorēmas lietošanu un testa (darbam ar balsošanas ierīcēm), kas paredzēts paškontrolei vai vērtēšanai pēc tēmas "Pitagora teorēma" apguves.

4

Skaitļu virknes. Matemātika 10. klasei.

Autori: Iveta Roziņa, Lizuma vidusskola

Materiāls sastāv no 20 darblapām ar testa uzdevumiem (darbam ar balsošanas pulstīm), un ir paredzēti vielas apkopošanai vai atkārtojumam.

4

Taisnleņķa trīsstūris, Pitagora teorēmas pieraksta nostiprināšana. Matemātika 8. klasei.

Autori: Iveta Roziņa, Lizuma vidusskola

Materiāls sastāv no 13 darblamām un paredzēts matemātikai 8.klasē, lai atkārtotu un nostiprinātu taisnleņķa trīsstūra elementu nosaukumus un Pitagora teorēmas izpratni. Darba lapas paredzētas 40 min., bet tās ir iespējams izmantot arī pa daļām kādā stundas posmā.

Skolēnam sasniedzamais rezultāts:

1. Atpazīst un prot nosaukt elementus taisnleņķa trīsstūrī;

2. Lieto Pitagora teorēmas pierakstu.