Lauma Salmane

Mēneša skolotāja Lauma Salmane ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām strādā jau divus gadus – no brīža, kad viņas Rīgas Teikas vidusskolā uzstādīja Promethean interaktīvo tāfeli ActivBoard. Kā uzsver skolotāja, interaktīvās izglītības tehnoloģijas efektīvi pievērš skolēnu uzmanību, palīdzot apgūt aktuālo vielu un pilnībā mainījusi skolēnu attieksmi pret mācībām.

Mēneša skolotāja Lauma Salmane ar interaktīvajām izglītības tehnoloģijām strādā jau divus gadus – no brīža, kad viņas Rīgas Teikas vidusskolā uzstādīja Promethean interaktīvo tāfeli ActivBoard.

 

Kā uzsver skolotāja, interaktīvās izglītības tehnoloģijas efektīvi pievērš skolēnu uzmanību, palīdzot apgūt aktuālo vielu un pilnībā mainījusi skolēnu attieksmi pret mācībām.

 

Viņi novērtē to, ka esmu spējusi apgūt un izmantot dažādas interaktīvas metodes. Turklāt darba lapas, ko izmantoju, skolēniem palīdz organizēt savu darbu stundā,” atklāj Lauma Salmane.

 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, izmantojot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā?

 

Man tā ir iespēja sagatavot lieliskus materiālus, attēlus jau pirms mācību stundām. Turklāt lieliski palīdz ne tikai interaktīvā tāfele, bet arī datu kamera – tā ir iespēja parādīt visai klasei kādu lietu, ietaupot laiku un uzmanību, kas tiktu pazaudēta, ja šī lieta tiktu vienkārši “laista apkārt” apskatei pa klasi.

 

 

Kā interaktīvo izglītības tehnoloģiju izmantošana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācību procesu?

 

To pielietošana mācību stundās pievērš uzmanību, palīdzot apgūt mācību vielu. Turklāt skolēni novērtē, ka esmu spējusi apgūt un izmantot dažādas interaktīvās metodes!

 

 

Jūsu ieteikums kolēģiem, kuri tikai tagad sāk izmantot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā!

 

Vispirms – nenobīties un ieguldīt savu darbu un laiku sākumā. Jo vēlāk šis laiks ietaupīsies gan stundās, gan arī labojot darbus. Tas nemaz nav sarežģīti – atliek vien būt tikpat ziņkārīgiem, kādi ir skolēni, un izmēģināt visas iespējas!

  • Darbalapas
  • Mācību darba sasniegumu vērtēšanai

Bioloģijas zinātne

Autori: Lauma Salmane

Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas skolotājas Laumas Salmanes veidots materiāls bioloģijā 10.klasei, kas sastāv no 2 darblapām. Darblapas paredzētas, lai:
1. nostiprinātu zināšanas par bioloģijas zinātnēm, to iedalījumu pēc pētījuma objekta;
2. izprastu sakarību bioloģijas sasniegumus vēsturiskā aspektā.

4

Dzīvības organizācijas līmeņi

Autori: Lauma Salmane

Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas skolotājas Laumas Salmanes veidots materiāls bioloģijā 10.klasei, kas sastāv no 4 darblapām. Darblapas paredzētas, lai caur attēliem atkārtotu jau zināmos organizācijas līmeņus  (šūna- organisms) un izskaidrotu nākošos līmeņus (populācija-biosfēra). Uzdevumi paredzēti, lai mācītu klasificēt organismus un objektus pēc to organizācijas līmeņa.

6

Dzīvības pamatpazīmes

Autori: Lauma Salmane

Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas skolotājas Laumas Salmanes veidots materiāls bioloģijā 10.klasei, kas sastāv no 12 darblapām un ir paredzēts, lai:
1. apgūtu mācību vielu par dzīvības pamatpazīmēm;
2. izprastu sakarību pamatskolā apgūtajā un vidusskolā apgūstamajā mācību vielā;
3. nostiprinātu zināšanas par dzīvības pamatpazīmēm.

7

Bioloģijas pētniecības metodes

Autori: Lauma Salmane

Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas skolotājas Laumas Salmanes veidots materiāls bioloģijā 10.klasei. Materiāls sastāv no 3 darblapām un ir paredzētas, lai:
1. nostiprinātu zināšanas par zinātniskās izziņas ceļu- pētījuma metodēm bioloģijā.
2. iemācītos noteikt eksperimenta lielumus.

4

Vienšūņu uzbūve un daudzveidība

Autori: Lauma Salmane

Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas skolotājas Laumas Salmanes veidots materiāls bioloģijā 7.klasei. Mācību materiāls sastāv no 7 darblapām.