Baiba Rampāne

Mēneša skolotāja Baiba Rampāne interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā darbā izmanto jau 5 gadus. Skolotāja vērtē, ka matemātikas mācību stundas ir kļuvušas interesantākas un skolēnu sekmes – labākas.

Mēneša skolotāja Baiba Rampāne interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā darbā izmanto jau 5 gadus. Skolotāja vērtē, ka matemātikas mācību stundas ir kļuvušas interesantākas un skolēnu sekmes – labākas.

 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, izmantojot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā?

 

Pirmkārt, skolēniem piedavāju vizuāli pievilcīgu un precīzu materiālu, kas matemātikā ir ļoti nepieciešams. Turklāt, izmantojot interaktīvo tāfeli, ar vienu un to pašu materiālu varu strādāt dažādi – ņemot vērā klases skolēnu iespējas un vajadzības.

 

 

Kā interaktīvo izglītības tehnoloģiju izmantošana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācību procesu?

 

Stundas ir kļuvušas interesantākas un līdz ar to – skolēni labāk apgūst vielu. Bērni arvien gaida – ko jaunu viņiem piedāvāšu un novērtē to, ka ar tehnoloģijām var darboties arī paši.

 

 

Jūsu ieteikums kolēģiem, kuri tikai tagad sāk izmantot interaktīvās izglītības tehnoloģijas savā ikdienā!

 

Darīt to. Sākumā lēni un katru nākošo reizi likt pa prasmei klāt. Redzēsiet -  viss izdosies, tikai pašiem jāvēlas to darīt!

  • Darbalapas

Vienādības un vienādojumi

Autori: Baiba Rampāne

Raunas vidusskolas skolotājas Baibas Rampānes veidots mācību materiāls Matemātikā. Materiāls sastāv no 7 darblapām.

6

Uzdevumi par kustību

Autori: Baiba Rampāne

Raunas vidusskolas skolotājas Baibas Rampānes veidots mācību materiāls Matemātikā. Materiāls sastāv no 7 darblapām.

7

Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums

Autori: Baiba Rampāne

Raunas vidusskolas skolotājas Baibas Rampānes veidots mācību materiāls Matemātikā 5. klasei. Materiāls sastāv no 12 darblapām.

13

Riņķa līnijas garums un laukums

Autori: Baiba Rampāne

Raunas vidusskolas skolotājas Baibas Rampānes veidots mācību materiāls Matemātikā 6. klasei. Materiāls sastāv no 13 darblapām.

11

Leņķi, kuri veidojas 2 taisnēm krustojoties ar trešo

Autori: Baiba Rampāne

Raunas vidusskolas skolotājas Baibas Rampānes veidots mācību materiāls Matemātikā. Materiāls sastāv no 8 darblapām.