Profesionālās pilnveides programmas

 

Promethean Academy partneris profesionālās pilnveides jomā - izglītības uzņēmuma “Lielvārds” Kompetences centrs piedāvā Latvijas skolotājiem starptautisku profesionālās pilnveides programmu, lai apgūtu Promethean interaktīvās klases ActivClassroom programmatūru ActivInspire.

 

 

 

 

“Ievads ActivInspire” – 4 akadēmiskās stundas;


Kursā „Ievads ActivInspire” iepazīstinam ar interaktīvo klasi kā jaunu metodi pedagoga darbā, ar kuras palīdzību mācību procesu īstenot atbilstoši aktuālajām izglītības tendencēm Latvijā un pasaulē. Šī kursa ietvaros iespējams apgūt zināšanas par interaktīvo tāfeļu ActivBoard darbības pamatprincipiem, kā arī darbu ar interaktīvās klases programmatūru ActivInspire Profesional pamata rīkiem un to pielietojumu vienkāršu interaktīvo darblapu veidošanā. Kurss veidots tā, lai ikvienam dalībniekam būtu iespēja iesaistīties un aktīvi līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē, izmantojot datoru un interaktīvo tāfeli.

Vai šis kurss ir man piemērots?
• Man ir pamata datorprasmes – darbā ar datoru, datnēm, internetu un populārākajām lietojumprogrammām – Microsoft Paint, Word, PowerPoint.
• Man nav iepriekšējas pieredzes darbā ar programmatūru ActivInspire.

 

 

 

"ActivInspire pamati" - 8 akadēmiskās stundas


Kurss „ActivInspire Pamati” ir turpinājums „Ievadam ActivInspire.” Šī kursa ietvaros piedāvājam iegūt zināšanas par interaktīvās mācību vides programmatūru ActivInspire Profesional pamata rīkiem un to pielietojumu vienkāršu un plašāku interaktivitātes mācību stundu veidošanā. Kurss veidots tā, lai ikvienam dalībniekam būtu iespēja iesaistīties un aktīvi līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē, izmantojot datoru.

Vai šis kurss ir man piemērots?
• Man ir pamata datorprasmes – darbā ar datoru, datnēm, internetu un citām lietojumprogrammām – Microsoft Paint, Word, PowerPoint.
• Man ir pieredze veidot prezentācijas.
• Man nav vai ir neliela pieredze darbā ar programmatūru ActivInspire.

 

 

"ActivInspire padziļināti" - 8 akadēmiskās stundas


Kurss „ActivInspire padziļināti” ir nākamais kvalitātes līmenis, kad praksē jau apgūts „Ievads ActivInspire” un „ActivInspire Pamati” tēmu loks. Kursa iesākumā paredzēta zināšanu pārbaude par iepriekš apgūtajām programmām un tā ietvaros tiek nostiprinātas zināšanas par interaktīvās mācību vides programmatūru ActivInspire Profesional multimediju rīkiem, resursu pārvaldīšanu u.c. rīkiem.

Kursa ietvaros ir iespēja apgūt sarežģītākas un plašākas interaktīvas mācību metodes un to pielietojumu interaktīvo darblapu veidošanā. Kurss veidots tā, lai ikvienam dalībniekam būtu iespēja iesaistīties un līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē, izmantojot datoru.

Vai šis kurss ir man piemērots?
• Man ir pamata datorprasmes – darbā ar datoru, datnēm, internetu un citām lietojumprogrammām – Microsoft Paint, Word, PowerPoint.
• Man ir iepriekšēja pieredze darbā ar programmatūru ActivInspire.
• Man ir pieredze veidot vienkāršas, interaktīvas prezentācijas un uzdevumus programmatūras ActivInspire vidē.

 

 

"ActivInspire mūsdienīgai skolēnu vērtēšanai" - 8 akadēmiskās stundas


Kursa „ActivInspire mūsdienīgai skolēnu vērtēšanai” ietvaros piedāvājam padziļinātā līmenī iepazīties ar skolēnu vērtēšanas veidiem un mūsdienīgu vērtēšanas procesu ar Promethean Jautājumu un Atbilžu reģistrēšanas sistēmām ActivExpression2, kā arī programmatūras versiju ActivEngage2. Tāpat kursā piedāvājam iepazīt un praktiski modelēt dažādus scenārijus skolēnu sasniegumu vērtēšanai un aktīvai iesaistīšanai mācību procesā.

Kurss veidots tā, lai katram dalībniekam būtu iespēja iesaistīties un aktīvi līdzdarboties praktisku uzdevumu izpildē, izmantojot datoru.

Vai šis kurss ir man piemērots?
• Man ir pamata datorprasmes – darbā ar datoru, datnēm, internetu un citām lietojumprogrammām – Microsoft Paint, Word, PowerPoint.
• Man ir iepriekšēja pieredze darbā ar programmatūru ActivInspire.

 

Klikšķiniet, lai uzzinātu vairāk

Twitter