Mūsu izglītības sistēmu efektivitāte šobrīd ir tik nozīmīga ekonomikas izaugsmei kā vēl nekad agrāk. Kā par izglītību domāt stratēģiski? Kuru jautājumu atbildes ir visbūtiskākās?

 

Promethean uzskata, ka izglītība ir dzinulis, kas virza ekonomikas izaugsmi un sociālo progresu. Efektīva mācīšana ir pamats sekmīgam, uz sadarbību vērstam un personalizētam mācīšanās procesam - tas savukārt nodrošina labāk sagatavotus speciālistus pārtikušāku nāciju, drošāku sabiedrību un līdzatbildīgu pasaules pilsoņu veidošanos. Promethean Izglītības stratēģijas grupa pēta un sekmē tehnoloģiju lomas nozīmi dažādās valstīs individuāli un pasaulē kopumā.

 

Mūsu pieeja, kas balstās uz pētījumu rezultātiem, pedagogu - ekspertu, politiķu un praktiķu atziņām, uzskatāmi parāda ka ieguldījums izglītības tehnoloģijām dod gan īstermiņa, gan ilgtermiņa rezultātus, un tieši šāda pieeja ir 21. gadsimta mācīšānās iezīme.

 

Promethean fokusējas un izglītības sistēmām svarīgo tēmu izpratni visā pasaulē. Izprotot šo tēmu nozīmīgumu, Promethean var atbalstīt skolotājus un skolas, kā arī izglītības sistēmas, lai tās nodrošinātu efektivitāti visos aspektos.

 

Svarīgās tēmas


 

Mūsu stratēģijas pamatā ir trīs tēmas: izpratne par izglītības lomu ekonomikas izaugsmē, izpratne par to, kā mainās galvenās mācīšanās stratēģijas, kad priekšplānā izvirzās mācīšanās personalizācija un mācīšanās sadarbojoties.

 

Trešā - galvenā tēma - mācīšanās 21. gadsimtā. Tas ir izaicinājums, jo mācīšanās efektivitāti nosaka tas, kā izglītība tiek vadīta, cik ātri tā reaģē uz pārmaiņām, kā nodrošina atvērtību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā maksimāli lietderīgi tiek izmantots laiks un resursi.

 

Mūsu stāsts sākas ar domu par skolotāju efektivitāti. Vēl kādu laiku pastāvēs klases telpa, un skolotāji vēl kādu laiku turpinās tajā mācīt skolēnus. Taču mainīsies skolas mācību procesa organizācija: kopā mācīsies dažāda vecuma skolēnu grupas, kas mācīsies risināt reālas dzīves problēmas utt. Šāda mācīšanās procesa nodrošināšanai skolotājiem būs jāstrādā efektīvāk, un būs nepieciešami jauni mācīšanās rīki un līdzekļi. Interaktīvās tehnoloģijas un risinājumi palīdzēs realizēt vienotu izglītības procesu. 

 

 

 

Mēs izprotam, kā attīstās izglītības programmas, lai tās atbilstu ekonomikas attīstības un sociālās i ntegrācijas vajadzībām. Globalizācijas, urbanizācijas ietekme, darbam nepieciešamu jaunu prasmju attīstība, ar tehnoloģijām saistītu dzīvesveida piekritēju un vides aizstāvju prasības maina ne tikai izglītības programmu saturu, bet arī struktūru un to, kā kad un kur notiks mācī šanās process. Mēs īpaši uzsveram nepieciešamību fokusēties uz zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas prasmju attīstību. Tradicionāli šīs prasmes apgūst mācību priekšmetos, kurus nav viegli mācīties, bet to apgūšana ir būtisks balsts valsts ekonomikas sasniegumiem un spējai konkurēt pasaulē.

 


 Tā kā mēs cenšamies izprast skolēnu izaugsmi, mums jāizmanto dinamiski un integrēti vērtēšanas rīki, kas ietekmē mācīšanos. Mums jāizpēta jauni veidi, lai savienotu labāko no mācīšanās, mācīšanas un vērtēšanas, ja mēs gribam piedāvāt personalizētas mācīšanās ceļu un veidot izglītības sistēmu, kas nodrošina šī mērķa sasniegšanu... Jaunā izglītības programmu arhitektonika ir mācīšanās procesa kvalitātes rādītājs.

 

 

Mērķis, protams, ir palīdzēt skolēniem apzināties un izprast savu potenciālu, uzlabot personīgo sniegumu un palīdzēt atrast savu vietu izglītības procesā visas dzīves garumā. Mēs jau sen esam pārliecināti, ka jāveicina nepārtraukts vienots izglītošanās process ne tikai izglītības sistēmā, bet arī ārpus tās, iegūstot un izvērtējot sev būtisku informāciju.

 

 

Promethean uzskata, ka šīs ir galvenās tēmas, un ir pārliecināti, ka modernās mācīšanās tehnoloģijas sekmē skolēnu un skolotāju potenciālu.

 

 

Izglītības tehnoloģiju ietekme

 

Promethean atbalsta neatkarīgus pētījumus, lai uzzinātu, kā vislabāk izmantot tehnoloģijas izglītības kvalitātes paaugstināšanai, un apzinātu, kāda varētu būt atdeve no tām. Tālāk ir aprakstīta nozīmīga pētījuma daļa.

 

 

Marzano pētījumu laboratorija

 

 

2010. gada ziņojumā "Pētījums par Promethean ActivClassroom ietekmi uz skolēnu sasniegumiem" Dr. Marzano secināja, ka Promethean ActivClassroom ir efektīvs, praksē pārbaudīts risinājums, kas ļauj vidēji par 16 percentīles punktiem uzlabot skolēnu sasniegumus.

 

Tas nozīmē, ka skolēns vidēji pavirzās no 50 uz 66 percentīlēm.

 

Pētnieki secina, ka ieguvumi ir:


  • tūlītēji,

 

  • visās priekšmetu jomās,

 

  • neatkarīgi no skolotāju pieredzes,

 

  • pieaug līdz ar lietošanu,

 

  • visās klašu grupās,

 

  • visās skolēnu grupās.

 

[Šis vairāku gadu neatkarīgais pētniecības projekts ir veikts, lai noteiktu ActivClassroom ietekmi uz skolēnu sasniegumiem. Projektu uzsāka 2008. gadā. Pētījumā tika iesaistīti gandrīz 5000 skolēni, 124 skolotāji, 76 skolas gan laukos, gan pilsētās un priekšpilsētās. Tas ir apjomīgākais šāda veida pētījums, un tas ir gan matemātiski prezīcs, gan statistiski ticams. Pirmais ziņojums tika publicēts 2009. gada rudenī.]

 

 

Izdevumā Education Week Kolorādo Nacionālā izglītības politikas centra vecākais pētnieks Džīns V Glāss (Gene V. Glass) par šo tēmu raksta:

 

"Viens no pētījuma atklājumiem ir šāda: izmantojot tehnoloģijas, skolēni 12 mēnešos apgūstamo mācību vielu apgūst 9 mēnešu laikā."


 

 

Pilns pētījumam teksts ir atrodams:

 

www.PrometheanPlanet.com

 

 

Jauns diskusiju koncepts

 

 

Promethean un Cisco nesen organizēja jaunu pasaules forumu, atklājot to ar diskusiju par izglītības attīstību Education Fast Forward. Izmantojot Cisco TelePresence telekonfereņču sistēmu, izglītības eksperti 14 dažādās pasaules vietās diskutēja par svarīgām tēmām. Sazinādamies no Sanpaulu līdz Seulai un no Otavas līdz Johannesburgai, ekspertu grupa varēja aktīvi piedalīties tiešsaistes diskusijā par dažādām tēmām - no digitālās pratības nepieciešamības līdz radošuma aspekta iekļaušanai izglītības programmās.

 

 

www.PrometheanPlanet.com/eff