Jautājumu un atbilžu sistēmas

Vēl nesenā pagātnē, klasē galvenā bija skolotāja balss. Taču šodien par efektīvāko atzīts princips dot vārdu katram skolēnam klasē. Promethean piedāvātais skolēnu sasniegumu un jautājumu – atbilžu sistēmu klāsts sniedz iespēju skolotājam uzklausīt ikvienu skolēnu, efektīvi un ātri novērtējot viņa zināšanas un vajadzības.

ActivExpression2

ActivExpression2 veicina sadarbību klasē, skolotājiem nodrošinot iespēju acumirklī iegūt un novērtēt visas klases un katra skolēna individuālās sekmes, kā arī diskutēt par iegūtajiem rezultātiem. Uzlabotajām balsošanas ierīcēm ir ekrāna aizmugurgaismojums, kas ļauj skaidrāk saskatīt atbildes un tās radītas, lai maksimāli līdzinātos viedtālrunim, kas skolēniem ir pazīstams un pārbaudīts lietošanā. Pateicoties tam, ka ierīces atbalsta latviešu valodu, skolēni jautājumus var saņemt savās ierīcēs!