ActivExpression lietošanas pamācība

 

Activexpression ir aizraujoša jautājumu un atbilžu ierīce, kas nodrošina ērtu saziņu un viedokļu apmaiņu klasē. Skolotājs uzdod jautājumu un skolnieki sniedz atbildes, turklāt, ar unikālajām un plašajām atbilžu iespējām,

 

Activexpression ļauj veikt arī padziļinātu iztaujāšanu un rosināt diskusiju par kādu atsevišķu jautājumu. Activexpression iekļautas teksta, skaitļus, simbolu, pilnu teikumu veidošanas iespējas, tādejādi ļaujot mācību procesā dabiski integrēt tik svarīgo zināšanu novērtēšanu.

 

ActivExpression ir pieejams 7 valodās un tā atbalsta tādas uzlabotas funkcijas, kā mācīšanos skolēnam piemērotā tempā. Turklāt, tā skolotājam nodrošina iespēju saņemt tūlītēju klases sekmju novērtējum, ļaujot operatīvi pielāgot mācību procesu tiem, kuriem tā ir nepieciešama visvairāk, tajā pat laikā neļaujot garlaikoties pārējai klasei. Activexpression ir kā diskusijas rosinātājs, iesaistot un uzklausot ikviena skolnieka viedokli.

ActivExpression: Pirmie soļi

 

Lai sāktu darbu ar ActivExpression, sākotnēji nepieciešams:

 • ActivInspire programmatūras atjaunināšana;
 • ActivHub pievienošana.

 

ActivInspire programmatūras atjaunināšana ir jāveic tikai tad, ja Jūs izmantojat ActivInspire 1.3. vai vecāku programmatūras versiju. 

 

Ar raidītāja-uztvērēja ActivHub starpniecību notiek ActivExpression ierīču un datora komunikācija. ActivHub ir USB tipa raidītājs-uztvērējs, kurš darbojas 2,4 GHz frekvencē. Pievienojiet to datora vai interaktīvās tāfeles ActivBoard USB ieejās!

ActivExpression ierīces ir piereģistrētas pie raidītāja-uztvērēja ActivHub, tāpēc ļoti ērti ir pāriet no klases uz klasi, ja arī citā mācību klasē ir dators. Pievienojiet ActivHub pie datora, un personalizēts mācību process var sākties! ActivHub var pievienot līdz 500 ActivExpression ierīcēm un to darbības radiuss ir līdz 75 metriem. ActivExpression ierīces barošana tiek nodrošināta ar 3 AA tipa baterijām, kuras pie ļoti aktīvas izmantošanas kalpos vairāk kā pusgadu.

 

Ierīču reģistrēšana

 

Lai piereģistrētu ierīces, ir jābūt instalētai ActivInspire programmatūrai un jārīkojās šādi:

1. Pie datora pievienojiet raidītāju-uztvērēju ActivHub. Pagaidiet, lai uz tā sāk mirgot “zaļa gaisma”.

2. Startējiet programmatūru ActivInspire un sadaļā Skats > Infopanelis (F11) izvēlieties sadaļu Konfigurēt.

3. Konfigurēt.. sadaļā izvēlieties Reģistrēt ierīces.

 

 

Tiks atvērts šāds logs:

 

 

Izvēlieties ierīces veidu un atlasiet to. Klikšķiniet uz ikonas Reģistrēt, lai turpinātu

reģistrēšanu.

 

Izvēlieties pierēģistrējamo ierīču skaitu. Ieklikšķinot logā Atļaut ActivExpression lietotāju nosaukšanu, atļausiet lietotājam ievadīt iekārtas nosaukumu ar ierīces klaviatūru:

 

Reģistrācijas sesijas sākšana.

 

Sākoties reģistrācijas sesijai ir jāieslēdz ActivExpression ierīce. Uz ierīces jānospiež poga MENU/SYM> Register (parādās ActivExpression ekrānā)> Ievadiet PIN kodu, kas redzams uz Ierīces reģistrācijas loga, nospiežot atbilstošus ActivExpression izvēles taustiņus. PIN kodu neievada ar teksta ievades taustiņiem. Kad ActivExpression ekrāna PIN koda lodziņā redzamie trīs burti ir ievadīti, tie tiek pārsūtīti uz ActivHub. Savukārt ActivHub kodu nosūta lietotnei ActivInspire.

 

PIN kodu pirms nosūtīšanas var rediģēt, bet tikai tad, ja ir ievadīts viens vai divi burti. Rediģēšanai var izmantot izvēles taustiņu Clear (notīrīt), Abort (priekšlaikus pārtraukt), kā arī tastatūras taustiņu Delete (dzēst). Programma ActivInspire ierīces pa vienai reģistrē centrmezglā ActivHub. Ekrānā zem PIN koda var skatīt atjaunināto ierīču skaitu. Kad šis skaits ir vienāds ar to ierīču skaitu, ko jūs ievadījāt pirms reģistrācijas, logs automātiski aizveras, jo visas ierīces ir reģistrētas. Ja kādu ierīci neizdodas reģistrēt, logs jāaizver manuāli.

 

Ja PIN kods ir ievadīts nepareizi, lai sekmīgi pabeigtu reģistrāciju, atkārtoti jāveic augstāk aprakstītās darbības. Šo procedūru var veikt tik reižu, cik nepieciešams, tomēr šādai nepieciešamībai nevajadzētu rasties, jo sistēmas darbība ir ļoti uzticama.

 

Ja ierīci neizdodas reģistrēt vairākas reizes, jūs varat rīkoties šādi:

 

 • noklikšķināt uz Pabeigt, lai aizvērtu logu un turpinātu, vai
 • aizstāt šo ierīci ar citu ActivExpression ierīci, ja nepieciešams, to reģistrējot.

 

Pievienojiet vai mainiet iekārtām nosaukumus, klikšķinot uz Pārdēvēt

 

ActivExpression ierīču pārdēvēšana

 

 • Atsevišķu ierīci var pārdēvēt logā Ierīces reģistrācija.

Atsevišķu ierīci vai visas ierīces var pārdēvēt lodziņā ActivExpression ierīču grupa.

Lai atsevišķas ierīces pārdēvētu logā Ierīces reģistrācija:

 • Atlasiet jebkuru atsevišķo ierīci un noklikšķiniet uz Pārdēvēt. Lodziņā tiek parādīts pašreizējais ierīces nosaukums, kuru var rediģēt.

 

Ievadiet jauno nosaukumu un noklikšķiniet uz Labi. Jaunais nosaukums tiek parādīts dialoglodziņā Ierīces reģistrācija. Tas nozīmē, ka nosaukums ir saglabāts centrmezglā ActivHub. ActivExpression ierīci drīkst izslēgt, bet nākamreiz, kad tā tiek ieslēgta, šī ierīce savienojas ar centrmezglu ActivHub un saņem jaunu nosaukumu.

 

 

Lai atsevišķas ierīces pārdēvētu lodziņā ActivExpression ierīču grupa:

 

 • Noklikšķiniet uz Pārdēvēt. Tiek atvērts lodziņš Ierīces nosaukšana.
 • Veiciet dubultklikšķi uz nosaukuma un rediģējiet to.
 • Noklikšķiniet uz kolonnas Saglabāts. Ierīcei tiek piešķirts iepriekš norādītais nosaukums.

 

Visu ierīču pārdēvēšana

 

Visas ierīces var pārdēvēt, izmantojot secīgus numurus un kopēju prefiksu:

 

 • Lodziņā ActivExpression ierīču grupa noklikšķiniet uz Pārdēvēt, lai tiktu atvērts lodziņš Ierīces nosaukšana.
 • Noklikšķiniet lodziņā Pārdēvēt visas ierīces, izmantojot prefiksu, pēc tam ievadiet prefiksu.

 

Noklikšķiniet uz Lietot prefiksu. Kā aprakstīts iepriekš, centrmezglā ActivHub tiek pārdēvētas visas grupā esošās ActivExpression ierīces, izmantojot prefiksu un numurus, sākot ar 1.

 

ActivInspire Balsošanas pārlūks

 

Lai balsošanas ierīču reģistrācija, jautājumu vadība un rezultātu apkopošana būtu ērtāka,

programmatūrā izveidots Balsošanas pārlūks: