ActivBoard kalibrēšana

 

Ja interaktīvā tāfele ActivBoard vai projektors tiek izkustināts, iespējams, ActivBoard būs jākalibrē atkārtoti. Kalibrējot tiek saskaņota ActivPen gala un kursora kustība uz ekrāna.

Ieslēdziet ActivBoard un datoru un viegli pielieciet ActivPen pie ActivBoard, nepiespiežot ActivPen galu. Kursora kustībai pie tāfeles ActivBoard jābūt saskaņotai ar ActivPen kustību. Ja tā nav, ActivBoard ir jākalibrē.

Trīs ActivBoard kalibrēšanas iespējas

ActivBoard kalibrēšanas iespējas ir atkarīgas no ActivBoard tipa.

 

1. paņēmiens

 

  • Dažas sekundes turiet ActivPen virs kalibrēšanas gaismas ActivBoard kreisajā augšējā stūrī.
  • Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

 

2. paņēmiens

 

Datorā:

  • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ActivManager ikonas(sk. attēlā ar sarkano apli apvilkto ikonu) ekrāna labajā apakšējā stūrī.
  • Atlasiet Kalibrēt.
  • Kad tiek startēta kalibrēšanas programma, aizejiet pie tāfeles un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

 

Pēc kalibrēšanas pārbaudiet, vai ActivPen kustība ir saskaņota ar kursora kustību uz tāfeles ActivBoard. Ja saskaņotības nav, atiestatiet tāfeli, uz trīsdesmit sekundēm to izslēdzot. Pēc tam ieslēdziet to un mēģiniet kalibrēt vēlreiz vai sazinieties ar tehnisko atbalstu.

Zemāk skatīt video pamācību, kā veikt kalibrēšanu.